wkroczyć


wkroczyć
Wkroczyć na drogę czegoś zob. droga 29.
Wkroczyć na śliską, na złą drogę, na drogę zła zob. droga 38.
Wkroczyć na wojenną ścieżkę zob. ścieżka 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wkroczyć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wkraczać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wkroczyć — dk VIb, wkroczyćczę, wkroczyćczysz, wkrocz, wkroczyćczył wkraczać ndk I, wkroczyćam, wkroczyćasz, wkroczyćają, wkroczyćaj, wkroczyćał 1. «krocząc dostać się gdzieś, wejść, szczególnie: wejść wolno, uroczyście, poważnie» Delegacja wkroczyła do… …   Słownik języka polskiego

  • wkroczyć na wojenną ścieżkę — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozpocząć z kimś ostry spór, walkę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kibice obu klubów kilka lat temu wkroczyli na wojenną ścieżkę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wkraczać — → wkroczyć …   Słownik języka polskiego

  • wkraczać — Wkroczyć na drogę czegoś zob. droga 29. Wkroczyć na śliską, na złą drogę, na drogę zła zob. droga 38. Wkroczyć na wojenną ścieżkę zob. ścieżka 6 …   Słownik frazeologiczny

  • droga — 1. Być na dobrej drodze «rozumować, myśleć prawidłowo»: (...) sprawiał wrażenie, że nie obchodzą go rewelacje Jakuba. – Jest pan na dobrej drodze, panie profesorze (...). M. Saramonowicz, Siostra. 2. Być na (dobrej, najlepszej, prostej) drodze do …   Słownik frazeologiczny

  • wkraczać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wkraczaćam, wkraczaća, wkraczaćają {{/stl 8}}– wkroczyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, wkraczaćczę, wkraczaćczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wchodzić gdzieś, poruszając się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścieżka — 1. Być z kimś na wojennej ścieżce «żyć z kimś w niezgodzie, postępować wobec kogoś nieżyczliwie» 2. Ścieżka legislacyjna «działanie zmierzające do ustanowienia przepisów prawnych»: (...) projekt nowej ustawy o radiofonii i telewizji (...) po… …   Słownik frazeologiczny

  • wojenny — Być z kimś na wojennej ścieżce zob. ścieżka 1. Wejść, wkroczyć na wojenną ścieżkę zob. ścieżka 6. Wykopać topór wojenny zob. topór 2. Zakopać topór wojenny zob. topór 3 …   Słownik frazeologiczny

  • zło — 1. Wybrać mniejsze zło «świadomie zgodzić się na coś, aby uniknąć czegoś jeszcze gorszego»: Panna Chevalier dała ukochanemu do wyboru: gilotyna lub małżeństwo. Wybrał mniejsze zło. Małżeństwo pozwoliło mu dokładniej zgłębić naturę kobiety,… …   Słownik frazeologiczny